Open/Close Menu Издателството на децата. И техните родители.
KolednaIgrachka

В старата кутия от обувки има само още една играчка. Топка – стъклена и чуплива, лека като… самата себе си. Някой я взима, закача я най-отпред на елхата. И елхата блесва! От тази топка. По нея се виждат картини. Сменят се, но са винаги хубави. Деца се боричкат, разнасят гирлянди, бащата ги гони, смеят се. Горещата фурна крие в пазвата си содена питка, масата брои своите ястия. Ръка нежно сгъва салфетки и халката на безимения пръст проблясва като бенгалски огън. Топло е в тези картини. Топло за цяла година. Чудна топка. Чудно време. Приличаме на илюстрации, на картички, на мечти. Значи е Коледа. Весела Коледа!