Open/Close Menu Издателството на децата. И техните родители.
Pregnancy_Cover_4_1

1… някой избира теб. Точно теб – да бъдеш най-близкият му човек.

2… нечие сърце тупти наравно с твоето.

3… за някого ти си целият свят, ти си Вселената, ти си Бог и рай.

4… някой те докосва така, както никой друг. Най-сладкото, най-жадуваното докосване, което си мечтала да усетиш.

5… някой вече е той или тя. Най-нежното „тя”, най-милото „той”.

6… за някого ритъмът на сърцето ти е най-красивата музика. А гласът ти – благодат.

7… някой плаче с теб, някой се смее с теб.

8… някой знае, че скоро ще те срещне. Вълнува се и се старае за тази среща, повече от който и да е друг, някога влизал в живота ти.

9… нещо приключва, а някой започва – започва живота си.

Нечий вик ще те просълзи, ще те разтрепери от щастие и ще отекне напред във времето, ще отеква през целия ти живот. Нечия болка, за теб, ще бъде по-силна от твоята собствена. Нечия радост ще те кара да летиш. Нечий живот ще бъде по-важен за теб от твоя. Нечие щастие ще бъде най-висшата ти цел. Нечий живот ще придаде смисъл на твоя. Нечий глас ще те нарече „мамо”. И вече нищо друго няма да има значение…